Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávka:

 • Přes e-shop - využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku

 • E-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu (zadejte prosím adresu a telefonický kontakt, požadované zboží a způsob odběru)

 • Telefonicky - Po-Pá 09-16 hodin na telefoním čísle +420 775 970 171


 

Objednávání zboží

 1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://www.shop-elektrokola.cz. Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.

 2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

 3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, a to zasláním e-mailové zprávy "Potvrzení objednávky", která obsahuje informace o prodeji a číslo objednávky.

 4. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo faxem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající již na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží, nebo jiný termín dodání.

 6. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 1 hodiny poté, co byla učiněna v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může potvrzenou objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení. 


 

Dodací a platební podmínky

 1. Při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu bude toto zboží doručeno dle dohody s kupujícím. Kola budou dodána již částečně složena (odmontovaná řídítka, přední kolo a pedály) a zabalená v kartonových obalech, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 2. Možnost převzetí zboží je osobní odběr na adrese provozovny firmy. Termíny dodání: do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, jedná-li se o zásilku na dobírku; do dvou pracovních dnů od přijetí platby předem.

 3. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedených termínech, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.

 4. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby.

 5. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. 

 6. Všechny ceny se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, není-li v objednávkovém formuláři uvedeno jinak.

 7. Platbu předem zašle kupující na účet prodávajícího u Fio Banky, č.ú. 2700273244/2010 bezhotovostním převodem s uvedením čísla objednávky jako variabilního symbolu.

 8. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží. 

 9. V případě nedoručitelnosti zásilky bude kupujícímu vrácena kupní cena. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží. 

 10. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující odstupuje od smlouvy písemným prohlášením na předávacím dokladu, který musí spolu s vráceným zbožím doručit na adresu prodávajícího. Do zásilky s vráceným zbožím vloží kupující zároveň kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

 11. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
  zboží kupující porušil jeho originální obal
  zboží je opotřebované nebo jinak poškozené, bylo používáno
  zboží bylo upraveno podle přání kupujícího 

 12. Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od potvrzení objednávky. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

 13. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží.

 14. Dopravu zajišťuje přepravní společnost GEIS s.r.o.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu s právními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu. 

 2. Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků, pokud neučinil žádnou objednávku, a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu. 


 

Záruční podmínky

 1. Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním. 

 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

 3. Firma Solar-Šrámek spol. s r.o. zajišťuje vyzvednutí reklamovaného zboží u zákazníka a následně i navrácení opraveného nebo vyměného zboží zpět k zákazníkovi.


 

Záruční doba

Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.


 

Vyřizování reklamací

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s žádostí o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.


 

Omezení záručních podmínek

Záruka je poskytována na vady, které má předmět prodeje v okamžiku převzetí kupujícím.

Záruka na jednotlivé díly

Rám a vidlice
Záruka se vztahuje na materiál, jeho spoje a prorezavění. Zásadně ji nelze uplatnit na poškození způsobené havárií nebo neodbornou opravou.

Odpružené vidlice a zadní pružící jednotky
Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady, které existují v okamžiku převzetí. Kritériem pro přijetí reklamace prasklé odpružené vidlice je neporušenost geometrie vnitřních a vnějších nohou. Nelze uplatňovat závady typu vzniku vůle, jestliže je ve vidlici nečistota a voda, která způsobuje poškození, dále pak ohyb sloupku vidlice nebo poškození korunky vlivem nehody a přetížení.

Řízení
Záruka je na materiálové vady, neuznává se deformace sloupků vidlice při nadměrném dotažení představce nebo deformace představce po vysunutí nad značku maximálního vysunutí. Provoz jízdního kola vyžaduje kontrolu a vymezování vůle hlavového složení - vytlučené, zkorodované nebo znečištěné ložiskové dráhy nelze reklamovat.

Středové složení
Do záruky spadají vady materiálu a jeho tepelné zpracování. Běžné seřizování vůle není předmětem garančních oprav. Rovněž není možné uznat zdeformované nebo vytržené závity dílů a poškozený čtyřhran klik. Vydřené ložiskové dráhy a zkorodované díly nejsou předmětem garance. Kontrolujte a včas reagujte na případná uvolnění.

Pedály
Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu. Opotřebení provozem, uvolněním či prasknutí spojů rámečku nebo ohyb čepu způsobené nárazem nejsou důvodem k uznání reklamace. Hlučnost pedálu a seřizování vůle není předmětem garance, ale pozáručního servisu. Na ztrátu uvolněných částí se nevztahuje záruka.

Kola
Do běžné záruky spadají vady materiálu (prasklý ráfek, náboj, pastorek, osa) včetně vad povrchové úpravy. Kritériem pro přijetí záruky na provozní vůli a hlučnost chodu pastorku je jeho funkčnost. Vydřené ložiskové dráhy, vniknutí nečistot do volnoběžného tělesa a ložisek náboje a zkorodované díly nejsou předmětem garance.

Brzdy, řazení, měnič, přesmykač
Do záruky spadají vady materiálu. Na seřízení se záruka nevztahuje. Skladováním, manipulací a jízdou se nastavení může změnit a jeho dolaďování patří k běžné údržbě. řazení, zejména páčkami přesmykače, vyžaduje cit. Na případné stržení mechanismu nemůže být uplatněna garance.

Sedlo, sedlovka
Uznává se vada materiálu, posuzuje se z hlediska plnění funkce. Rýhy způsobené posuvem sedlovky v sedlové trubce nelze reklamovat. Reklamace na sedlovku se neuznává, byla-li vysunuta nad značku maximálního vysunutí. Nelze uplatnit záruku na ohyb sedlovky vlivem nehody nebo přetížení, ohyb ližin sedla, roztržení potahu sedla apod.

Řetěz
Předmětem záruky je materiálová vada. Na opotřebení provozem se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na přetržení řetězu vlivem necitlivého řazení (rozpojení na čepu), deformace vzniklé provozem, provozní opotřebení (vytažení) a při zanedbání údržby (koroze, zadření vlivem nečistoty apod.).

Odrazky, kryt převodníku, kryt paprsků
Ulomené nebo rozbité díly nejsou předmětem záruky.

Brzdy
Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálovou vadu. Nelze uplatňovat záruku na poškození způsobená nehodou, zanedbáním údržby nebo neodbornou opravou.

Motor a elektrosoučásti
Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálové vady. Nelze uplatňovat záruku na poškození způsobená nehodou nebo zanedbáním údržby

Baterie
U baterií (akumulátorů) se zákonná záruka vztahuje na výrobní a materiálové vady. Na opotřebení způsobené obvyklým používáním věci (u baterií tedy především pokles kapacity) se dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku záruka nevztahuje.“

Záruky

Prodávající poskytuje majiteli jízdního kola na zakoupený výrobek záruku 2 roky od dne prodeje.

Limitované záruky:
Záruky na rámy a komponenty se nevztahují na závady vzniklé vinou uživatele, nedodržením pokynů v návodu, opotřebením, používáním k účelům k nímž rám a komponenty nejsou určeny. Výrobce a distributor nenese žádnou zodpovědnost nebo závazek za zranění vzniklé při používání jízdních kol a jejich komponentů.
Každý je osobně zodpovědný za škodu nebo poškození způsobené nezodpovědným používáním jízdního kola a jeho komponentů.

Pozor! Vždy před a po každé jízdě pečlivě zkontrolujte rám jízdního kola a všechny jeho komponenty.

Prodejce potvrzuje, že jízdní kolo uvedeného typu a výrobního čísla, odpovídá státním normám a technickým předpisům. V době trvání garance firma odstraní na svůj náklad závady, které se na kole vyskytly a jejichž příčinou je vada materiálu, jeho zpracování či nesprávná montáž. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávným používáním, záměnou dílů, havárií, přetěžováním, nedostatkem péče o kolo, nesprávnou údržbou a neodbornou opravou.

Povinné dovybavení kola na pozemních komunikacích
Viz. zákon 56/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva dopravy číslo 301/2001 Sl. a jejich novelizace pojednávající o způsobilosti jízdních kol k provozu na pozemních komunikacích.


Podmínky záruky

 • Výrobek musí být používán výhradně k tomu účelu, ke kterému je vyroben.

 • Při uplatňování záruky předkládá zákazník kompletní čisté kolo, a prodejní doklad.

Nárok na uplatnění záruky zaniká

 • Bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce, ale uživatele (neodbornou opravou, zanedbáním kontroly a běžné údržby, extrémním zatížením, špatným uskladněním apod.).

 • Neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě.

 • Nebyl-li výrobek řádně používán a udržován podle návodu.

 • Nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list.

 Upozornění: Je třeba důrazně doporučit provedení první prohlídky a seřízení v servisu firmy po ujetí 100 km nebo do 1 měsíce po převzetí kola. Tato prohlídka může odhalit vady a napomůže kvalitnímu seřízení komponentů po tomto počátečním provozu

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 400,- Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a dopravné ve výši 300 (bez DPH), je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.

Vyloučení ze záruky

Ze záruky jsou vyloučeny všechny náklady spojené s údržbou nebo servisními prohlídkami. Vyloučeny jsou dále například:

 • náklady na telekomunikace,

 • ztráty na majetku, ztráty na obchodním majetku,

 • náklady na dopravu nebo odtah nepojízdného vozidla,

 • ztráty vzniklé opotřebením a/nebo snížením hodnoty vozidla.

Záruka prodávajícího pozbývá svou platnost, jestliže

 • nebyl předložen záruční list nebo jestliže údaje v záručním listu neodpovídají skutečnosti,

 • neuplatněním reklamačních nároků v řádné lhůtě,

 • vozidlo bylo používáno pro účely, způsobem a v podmínkách pro vozidlo zcela nevhodných a nepatřičných,

 • jestliže bylo vozidlo používáno pro komerční, sportovní nebo závodní účely,

 • nebyla na vozidle prováděna pravidelná údržba,

 • opravy, úpravy, prohlídky, jiné zásahy byly provedeny neodborným způsobem,

 • k vozidlu byly přidány neoriginální díly nebo příslušenství,

 • vozidlo bylo při svém provozu přetěžováno, případně bylo naň namontováno příslušenství,které způsobovalo nadměrné zatěžování, opotřebení nebo poškození některých dílů,

 • byly používány nesprávné mazací a/nebo čistící prostředky,

 • identifikační čísla na vozidle nebo jeho části byla poškozena nebo změněna,

 • vozidlo vykazuje poškození a závady způsobené nesprávným zacházením nebo havárií. 

 • V případě elektrokol nemůže být předmětem záručního plnění zničení elektroinstalace jako následek zaplavení elektroinstalace vodou, např. při průjezdu kalužemi, ponechání nebo jízda elektrokola v prudkém dešti nebo mytí proudem vody.

Uplatnění nároků ze záruky

Nárok ze záruky musí být uplatněn u prodejce bez zbytečného odkladu. Při uplatnění nároku musí se kupující prokázat řádným záručním listem, příp. dokladem o koupi. Rizika a náklady spojené s dopravou vozidla do záruční opravny a riziko dopravy zpět jeho majiteli, jdou k tíži kupujícího. Kupující je povinen přistavit vozidlo k opravě v dohodnutém termínu, dohodnutým způsobem a včas. Záruční opravna je povinna odstranit vadu v záruční době nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
Pokud zde, v těchto záručních podmínkách, není stanoveno jinak, řídí se tyto záruční podmínky ustanoveními občanského zákoníku.


 

Životnost baterie vs. Záruka

Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, což se ovšem velmi špatně počítá a dokazuje. Proto se většinou používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie nikoli o její záruční dobu!
Co to znamená v praxi? Pokud budete po roce užívání reklamovat baterii, že vydrží pouze 20 minut, tak s reklamací neuspějete. Pokud vám ovšem baterie po roce užívání vyteče nebo se projeví jiná vada způsobená vadou materiálu nebo provedení bude reklamace uznána.

 

 

 
0
 
 
© elektrokola,středový pohon,shop-elektrokola.cz