Kategorie produktů   

Záruční podmínky

Záruční podmínky

1. Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.
2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
3. Kupující je povinen co nejdříve dodat reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího.


Záruční doba

Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.


Vyřizování reklamací

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s žádostí o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.


Omezení záručních podmínek

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou péčí a údržbou, přetěžováním kola,motorizace nebo akumulátoru, na poškození laku nebo korozi, související s vnějšími vlivy prostředí, např. soli, štěrku, průmyslových zplodin atd., jakož i nepatřičným čištěním nevhodnými prostředky. Záruka na součástky, které podléhají zvýšenému opotřebení, je omezena jejich běžnou životností a po jejím překročení jsou tyto součástky ze záruky vyloučeny (např. žárovky, pojistky,lanka, řetězy, pneumatiky, brzdové čelisti/destičky,plastové díly apod.) Na akumulátor a nabíječku je poskytována záruční doba dle záruky na baterie (viz. článek o akumulátorech).


Náhrada za neoprávněnou reklamaci
Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 400,- Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a dopravné ve výši 300 (bez DPH), je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.


 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Měna
 
00
Měna
 
 
© Shop-elektrokola.cz - Specialista na prodej elektrokol a cykloservis elektrokol Crussis, Apache, Qayron,Lectron, Leader Fox